שיפור מבנה אתרי אינטרנט

אתרי אינטרנט שונים זה מזה במובנים רבים. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר באתרי אינטרנט הנו כמובן מבנה האתר. כך לדוגמה, ישנם אתרים שכיוונם מימין לשמאל ואחרים שכיוונם משמאל לימין. יש אתרים שהתפריט בהם בחלק העליון של האתר ואחרים בהם התפריט בצד האתר. שינוי מבנה אתר אינטרנט כרוך לעתים בהחלפת תבנית ואו בעריכת קוד העיצוב הקיים באתר.