פוסטים

מיסוי רווחים מהשקעות בנכסים דיגיטליים

גובה מיסוי רווחים מהשקעות בנכסים דיגיטליים (אינטרנטיים) ולמה כדאי לקחת אותן בחשבון?

/
שוקלים להשקיע בנכס דיגיטלי (אינטרנטי)? עליכם לקחת בחשבון מגוון נושאים…